INDKALDELSE GENERALFORSAMLING 1.3.2020 kl13, Slovakiske Ambassade,Vesterled 26, København Ø 2100

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandsberetning

3. Regnskab og budget

4. Valg

Til bestyrelsen, gældende for 2 år

Veronika Fischer – ikke på valg

Jana Balco – ikke på valg

Jytte B Madsen – ikke på valg

Erika Ondrasinova – ikke på valg

Marek Mihajlo – ikke på valg

Til suppleant til bestyrelsen, gældende for 2 år:

Michael Fischer – ikke på valg

Jozef Ondrasina – ikke på valg

Benjamin Christiansen – ikke på valg

Til revisor, gældende for 2 år:

Anna Pedersen – ikke på valg

Morten Christensen- på valg

5. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2020

Familie medlemskab – 200 Dkk

Individuelmedlemskab – 150 Dkk

Studerende medlemskab 50 Dkk