Návšteva štátneho tajomníka slovenskej republiky na ambasáde v Kodani.