Generalforsamling/Generálne zhromaždenie

by Rudolf Kocisko on / Uncategorized

Slovakiske Ambassade

Vesterled 26-28, 2100 København Ø

 

DAGSORDEN

1. VALG AF DIRIGENT

2. FORMANDS BERETNING

3. REGNSKAB OG BUDGET

4. VALG

a) Til bestyrelsen, gældende for 2 år

 • Rudolf Kocisko – på valg
 • Marek Mihajlo – ikke på valg
 • Jytte B. Madsen – ikke på valg
 • Veronika Fischer – ikke på valg
 • Richard Vesely – på valg
 • Michael Fischer – på valg

 

b) Til suppleanter til bestyrelsen, gældende for 2 år

 • David Morgan Thomas – på valg
 • Jozef Loffay – ikke på valg

 

c) Til revisor, gældende for 2 år

 • Anna Pedersen – ikke på valg
 • Morten Christensen – på valg

 

5. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT

 • Bestyrelsen foreslår uændret Kontingent + for 2018
 • Familie Medlemskab kr. 200,-
 • Individuel medlemskab kr. 150,-
 • Studerende kontingent kr. 50,-

 

6. INDKOMNE FORSLAG

 • Andre forslag fra medlemmer og fra bestyrelsen
 • (senest 5.marts 2018)

 

7. EVENTUELT

 • Bestyrelsen håber at se mange medlemmer til generalforsamlingen, gæster er velkomne, dog uden stemmeret
 • På bestyrelsen vegne Rudolf Kocisko, Rugtoften 8, 2880 Bagsvæerd tel. 31 31 94 25
 • den 20. februar 2018

 

P.S.

Kære medlem,

det er også til for indbetaling af kontingent. Beløbet kan indsættes på foreningens konto i Vestjyske bank, 7601-4043913

Kontingent er 150 Dkk for enkeltmedlemmer, 200 Dkk for familiemedlemmer og 50 dkk for studerende

(i forbindelsen med generalforsamlingen byder vi på kaffe, the, kager og en lille en til halsen

/z príležitosti generálneho zhromaždenia bude sa podávať káva, čaj, občerstvenie a jeden pohárik.)

Rudolf Kocisko

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *